Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2013-0044
Адрес на профила на купувача: http://www.svilengrad.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Извършване на строително монтажни работи на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/08/2013 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   551779   Решение         23.07.2013 23.07.2013
2   551782   Обявление за обществена поръчка         23.07.2013 23.07.2013
3   563510   Информация за сключен договор         08.10.2013 08.10.2013
4   584516   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.02.2014 07.02.2014