Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2013-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на възлагане на обществена поръчка е: Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи в натура (ваучери за храна) на работниците и служителите на Община Балчик за 2013 г., при спазване изискванията на чл. 209 от ЗКПО и Наредба №7/09.07.2003 г. на министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите, с номинална стойност на ваучерите 2, 5, и 10 лева, притежаващи нормативно установена защита.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   547930   Решение         28.06.2013 28.06.2013
2   547951   Обявление за обществена поръчка         28.06.2013 28.06.2013
3   568607   Информация за сключен договор         07.11.2013 07.11.2013
4   601488   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.04.2014 29.04.2014