Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2013-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: „Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, на следното оборудване: Телефонни централи тип “Siemens HiPath 4000”, “Siemens HiPath 3350“, диспечерска система „Avaya IP Office 500“, система за запис на глас „ASC Marathon EvoLite” във Военномедицинска академия – град София; телефонна централа „Siemens HiCom 300“ в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация град Хисар; телефонни централи тип AASTRA Matra – М 6501L в Многопрофилна болница за активно лечение – градовете Варна, Пловдив, Плевен и в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – градовете Хисар, Поморие и Банкя“, съгласно Техническото задание – Приложение №1 (неразделна част от конкурсната документация).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2013 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   543646   Решение         31.05.2013 31.05.2013
2   543647   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.05.2013 31.05.2013
3   566077   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.10.2013 23.10.2013
4   567879   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.11.2013 04.11.2013
5   576510   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.12.2013 20.12.2013
6   636811   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.12.2014 08.12.2014
7   646131   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.02.2015 02.02.2015
8   698760   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.11.2015 26.11.2015
9   710841   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.01.2016 29.01.2016
10   731938   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.04.2016 28.04.2016
11   762910   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.12.2016 15.12.2016