Информация за преписката

Възложител: Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 01210-2013-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.toto.bg/index.php?lang=1&pid=62
Процедура: Открита процедура
Описание: доставка на автомобили по брой, вид и технически спецификации, посочени в документацията за участие
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   542762   Решение         23.05.2013 23.05.2013
2   542763   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.05.2013 23.05.2013
3   547165   Информация за хода на процедурите при производство по обжалване         24.06.2013 24.06.2013
4   550261   Решение     12.07.2013 12.07.2013
5   550380   Решение     15.07.2013 15.07.2013
6   553052   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.07.2013 31.07.2013
7   555110   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.08.2013 13.08.2013
8   571373   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.11.2013 25.11.2013
9   701220   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.12.2015 08.12.2015