Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2013-0030
Адрес на профила на купувача: http://www.svilengrad.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: „Благоустрояване на парк в с. Момково, Община Свиленград”, финансиран по национална кампания „За чиста околна среда 2013” на МОСВ и ПУДООС”, включващо:почистване на парка, подкастряне на дървета, засаждане на храсти, доставка и монтаж на предпазна ограда, доставка и монтаж на нови детски съоръжения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/06/2013 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   540777   Решение         13.05.2013 13.05.2013
2   540786   Обявление за обществена поръчка         13.05.2013 13.05.2013
3   553428   Информация за сключен договор         01.08.2013 02.08.2013
4   566386   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.10.2013 24.10.2013