Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2013-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Сключване на рамково споразумение с предмет: „Периодична доставка на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по следните обособени позиции: 1 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ABX и DIATRON; 2 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; 3 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на АBBOTT; 4 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на DIAGON, INSTRUMENTATION LABORATORY, ERBA LaCHEMA, RESPONSE BioMEDICAL; 5 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ROCHE DIAGNOSTICS, SYSMEX, CHRONO-LOG Corp. USA; 6 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIEMENS DIAGNOSTICS и METROLAB; 7 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS; 8 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на "LMB" Ltd. И "DIAGNOSTIC GRIFOLS"; 9 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO; 10 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BIO MERIEUX, Франция; 11 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA) за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/.”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/05/2013 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   538737   Решение         25.04.2013 25.04.2013
2   538739   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.04.2013 25.04.2013
3   547455   Решение         26.06.2013 26.06.2013
4   554802   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.08.2013 09.08.2013
5   557266   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.08.2013 27.08.2013
6   581247   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.01.2014 21.01.2014
7   629347   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.10.2014 20.10.2014
8   633374   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.11.2014 14.11.2014
9   648223   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.02.2015 13.02.2015
10   662207   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.04.2015 21.04.2015
11   719139   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.03.2016 14.03.2016
12   719699   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.03.2016 15.03.2016
13   719708   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.03.2016 15.03.2016
14   719712   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.03.2016 15.03.2016
15   732581   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.05.2016 09.05.2016
16   732582   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.05.2016 09.05.2016
17   732583   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.05.2016 09.05.2016