Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2013-0027
Адрес на профила на купувача: http://www.svilengrad.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: „Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/05/2013 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   538099   Решение         22.04.2013 22.04.2013
2   538103   Обявление за обществена поръчка         22.04.2013 22.04.2013
3   550080   Информация за сключен договор         12.07.2013 12.07.2013
4   622258   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.09.2014 03.09.2014