Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2013-0026
Адрес на профила на купувача: http://www.svilengrad.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр.Свиленград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2013 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   537915   Решение         19.04.2013 19.04.2013
2   537916   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.04.2013 19.04.2013
3   554628   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.08.2013 09.08.2013
4   867040   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.09.2018 11.09.2018