Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград
Номер: 00757-2013-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-razgrad.com
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, в сградите на лечебното заведение в град Разград, на ул.”Коста Петров” № 2

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   532380   Решение         27.03.2013 27.03.2013
2   558270   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.09.2013 03.09.2013
3   751818   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.10.2016 05.10.2016