Информация за преписката

Възложител: Община Вълчи дол
Номер: 00160-2013-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.valchidol-bg.com
Процедура: Открита процедура
Описание: Упражняване на строителен надзор на обект “Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   528816   Решение         11.03.2013 12.03.2013
2   528821   Обявление за обществена поръчка         11.03.2013 12.03.2013
3   566179   Информация за сключен договор         23.10.2013 23.10.2013