Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2013-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.krasnapoliana.com
Процедура: Открита процедура
Описание: Дейности по доставка на хранителни продукти за детски заведения на територията на СО – район “Красна поляна по две обособени позиции, както следва: 1. „Месо, риба, колбаси, мляко и млечни продукти” обособена позиция № 1; 2. „Хляб, закуски, плодове, зеленчуци, трайни продукти и консерви” обособена позиция № 2;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/04/2013 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   524479   Решение         19.02.2013 19.02.2013
2   524514   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.02.2013 19.02.2013
3   580219   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.01.2014 15.01.2014
4   648321   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.02.2015 13.02.2015
5   648323   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.02.2015 13.02.2015