Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград
Номер: 00757-2013-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-razgrad.com
Процедура: Договаряне
Описание: "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, в сградите на лечебното заведение в град Разград, на ул.”Коста Петров” № 2"

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   524503   Решение         19.02.2013 19.02.2013
2   531635   Информация за сключен договор         25.03.2013 25.03.2013