Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2013-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS - съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 /неразделна част от Документацията/
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/01/2013 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   516178   Решение         03.01.2013 04.01.2013
2   516184   Обявление за обществена поръчка         03.01.2013 04.01.2013
3   536706   Информация за сключен договор         12.04.2013 12.04.2013
4   708346   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.01.2016 18.01.2016