Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2012-0029
Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация на проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура”” Публикуване на прес-съобщения – 3 бр. прес-съобщения ще бъде публикувани периодично в местни / регионални медии и 1 бр. в национална медия. Първоначално, след подписване на договор, ще бъде публикувана информация за източниците на помощта, целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Следващите прес-съобщения периодично ще информират обществеността за хода на изпълнение на проекта. След приключване на проекта ще бъде обявени публично резултатите от неговото изпълнение. 2.Изработка и поставяне на табели – 1 бр. постоянна обяснителна табела и 1 бр. информационна табела ще бъдат изработени и поставени на обекта на интервенция след завършване на СМР и веднага след приключване изпълнението на проекта. Съгласно описаните в Анекс 3 на Насоките за кандидатстване по текущата схема и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, ще бъде отбелязан приносът на ЕС и на Р. България, като ще бъде изобразено името на проекта, флагът на ЕС и названието “Европейски съюз”, логото на ЕФРР, логото на ОПРР, размерът на европейското и национално съфинансиране, вида и името на дейността. 3. Изработване на билборд – 1 бр. за времето на строителните работи 4. Изработване на банери - 2 бр. банери ще бъдат използвани там, където ще се провеждат водещите информационни събития. Банерът ще съдържат: името на проекта, който се изпълнява; флагът на ЕС; имената на ЕФРР и ОПРР, изписани изцяло и логото на ЕФРР и ОПРР, дата и място на събитието. 5.Информационни дипляни – 500 бр. (дизайн, предпечат и печат): (формат А3 в сгънат вид, сгъната на 3 гънки, пълноцветен печат – 4х4, двустранно хромов мат – 175 гр.). Те са предвидени да бъдат разпространявани сред обществеността и по време на публични събития. Те ще съдържат материали и визуализация на проекта. 6.Стикери за новозакупеното оборудване – 70 бр. 7. Организиране и провеждане на информационни събития- поради големия мащаб на проекта, екипа по управление на проекта съвместно с ръководството на Община Балчик ще организира и проведе в рамките на проекта общо 2 бр. информационни събития за местните и национални медии, на които ще бъдат поканени и представители на местната общност, както следва: 8.1. Официален старт на проекта – пресконференция (встъпителна) за представяне параметрите на проекта. 8.2. „Първа копка” – начало на строително-ремонтните работи на обектите на интервенция по проекта. 8.3. Отразяване на събитията в местните медии, чрез обръщение, радио и ТВ репортажи, както и интервюта с ръководството на Община Балчик. 8.4. Откриване на обновения обект със символично прерязване на лента от Кмета и гости на Община Балчик. 8.5. Раздаване на рекламните материали. 8.6. Провеждане на заключителна пресконференция.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   512194   Решение         05.12.2012 05.12.2012
2   512195   Обявление за обществена поръчка         05.12.2012 05.12.2012
3   533893   Информация за сключен договор         01.04.2013 01.04.2013