Информация за преписката

Възложител: Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 01210-2012-0009
Адрес на профила на купувача: http://toto.bg/index.php?lang=1&pid=62
Процедура: Открита процедура
Описание: Осигуряване на възможност за провеждане на разговори и ползване на услуги в мобилната мрежа на избрания изпълнител, провеждане на разговори с абонати на други оператори /на мобилни и фиксирани мрежи/, провеждане на разговори в корпоративна група, провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи (по международни зони), провеждане разговори в роуминг, изпращане на кратки текстови съобщения /SMS/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/12/2012 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   509229   Решение         15.11.2012 15.11.2012
2   509230   Обявление за обществена поръчка         15.11.2012 15.11.2012
3   519153   Информация за сключен договор         18.01.2013 18.01.2013
4   656139   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.03.2015 23.03.2015