Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2012-0027
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи производство на Siemens, подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация-Приложение № 1 Абонаментното обслужване на медицинските апарати включва ежемесечна профилактика, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, ремонт и подмяна при необходимост на резервни части с нови неупотребявани, оригинални за осигуряване на пълна функционалност на апаратите. За изброените дейности се издава ежемесечно протокол подписан от Изпълнителя и от материално-отговорното лице за апарата в съответната клиника.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2012 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   507534   Решение         06.11.2012 06.11.2012
2   507542   Обявление за поръчка (ЕС)     06.11.2012 06.11.2012
3   524474   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.02.2013 19.02.2013
4   527142   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.03.2013 01.03.2013
5   579643   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.01.2014 14.01.2014
6   652334   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.03.2015 05.03.2015
7   709705   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.01.2016 25.01.2016
8   767109   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.01.2017 16.01.2017
9   767112   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.01.2017 16.01.2017
10   767115   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.01.2017 16.01.2017
11   767143   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.01.2017 16.01.2017