Информация за преписката

Възложител: Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 01210-2012-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.toto.bg/index.php?lang=1&pid=62
Процедура: Открита процедура
Описание: „Пълно рекламно обслужване 2013 г. - 2014 г.”, включващо Дейност 1: Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции. Дейност 2: Информационни и промоционални активности и кампании. Дейност 3: Рекламно участие в събития и инициативи. Дейност 4: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването „Теглене на тиражите на игрите на СПОРТ ТОТО”. Дейност 5: Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали. Дейност 6: Провеждане на маркетингови проучвания за нуждите на ДП „БСТ” на национално ниво. Дейност 7: Публично, корпоративно и медийно обслужване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/11/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   504681   Решение         17.10.2012 17.10.2012
2   504682   Обявление за поръчка (ЕС)     17.10.2012 17.10.2012
3   526583   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.02.2013 28.02.2013
4   653449   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.03.2015 11.03.2015