Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2012-0026
Адрес на профила на купувача: http://balchik.bg/bg/infopage/161-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка се отнася за дейности, планирани в рамките на проект: “Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик”. В рамките на процедурата ще бъде реализирано обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Балчик, в т.ч.: •Доставка и монтаж за обзавеждане на спални помещения за 14 потребители – мебелен инвентар (легла, нощни шкафчета, гардероби, етажерки и др.) и постеловъчен инвентар (спални комплекти, завивки, възглавници, пердета); •Доставка и монтаж за обзавеждане и оборудване на кухненски кът с трапезария и дневна – (мебелировка за кухня и трапезария, електроуреди, домакинска посуда); •Доставка и монтаж за обзавеждане и оборудване на санитарни възли (умивалник, мивка с долен шкаф за баня, моноблок и др.) и •Обзавеждане и оборудване на перално помещение и складови помещения. Цялостното обзавеждане трябва да бъде съобразено с Методическото ръководство за центрове за настаняване от семеен тип на Държавна агенция за закрила на детето. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите са посочени в техническата спецификация на настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/11/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   504121   Решение         12.10.2012 12.10.2012
2   504122   Обявление за обществена поръчка         12.10.2012 12.10.2012
3   572631   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.12.2013 02.12.2013
4   572746   Информация за сключен договор         02.12.2013 02.12.2013