Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2012-0005
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка включва извънгаранционна поддръжка на компютри, периферия и офис техника и закупуване на консумативи за периферна и офис техника, устройства, компоненти и материали за компютри и изграждане на локални мрежи, подробно описана в Документацията за участие, която може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Национална спортна академия „Васил Левски”: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/11/2012 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   503799   Решение         11.10.2012 11.10.2012
2   503800   Обявление за обществена поръчка         11.10.2012 11.10.2012
3   514373   Информация за сключен договор         18.12.2012 18.12.2012
4   769031   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2017 25.01.2017