Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2012-0004
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Предоставяне на услуги по закупуване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации в страната и чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Национална спортна академия „Васил Левски”, подробно описана в Документацията за участие, която може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Национална спортна академия „Васил Левски”: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/11/2012 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   502434   Решение         03.10.2012 04.10.2012
2   502478   Обявление за обществена поръчка         03.10.2012 04.10.2012
3   514364   Информация за сключен договор         18.12.2012 18.12.2012
4   769784   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2017 30.01.2017