Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2012-0003
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM/UMTS за нуждите на Национална спортна академия “Васил Левски“, подробно описана в Документацията за участие, която може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Национална спортна академия „Васил Левски”: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2012 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   501164   Решение         25.09.2012 25.09.2012
2   501165   Обявление за обществена поръчка         25.09.2012 25.09.2012
3   513771   Информация за сключен договор         14.12.2012 14.12.2012
4   703727   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.12.2015 21.12.2015