Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2011-0006
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Съгласно документация за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2011 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   448255   Решение         17.08.2011 22.08.2011
2   448257   Обявление за обществена поръчка         17.08.2011 22.08.2011
3   456420   Информация за сключен договор         07.11.2011 09.11.2011
4   703445   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.12.2015 18.12.2015