Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2011-0017
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: "Избор на здравноосигурително дружество за обезпечаване предоставянето на медицински и стоматологични услуги на работещите в БНБ”. Услугите предмет на обществената поръчка са: Медицинските услуги и дейности, свързани с профилактика и подобряване на здравето на осигурените лица; Медицински услуги и дейности, свързани с извънболнична медицинска помощ; Стоматологични услуги и дейности.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/09/2011 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   446873   Решение         08.08.2011 08.08.2011
2   446875   Обявление за обществена поръчка         08.08.2011 08.08.2011
3   450786   Решение         16.09.2011 16.09.2011