Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2011-0004
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката ще се осъществява чрез зареждане на горивата от бензиностанциите на изпълнителя за срок до 48 месеца, считано от датата на подписване и извеждане на договора в деловодството на Национална спортна академия „Васил Левски”, с приблизителни годишни обеми, както следва: автомобилен бензин А-95 Н около 13 000 литра годишно автомобилно дизелово моторно гориво около 10 000 литра годишно
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/07/2011 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   439512   Решение         25.05.2011 30.05.2011
2   439514   Обявление за обществена поръчка         25.05.2011 30.05.2011
3   448863   Информация за сключен договор         24.08.2011 29.08.2011
4   685962   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         04.09.2015 04.09.2015