Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2010-0002
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Съгласно документация за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/11/2010 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   409669   Решение         03.09.2010 09.09.2010
2   409674   Обявление за обществена поръчка         03.09.2010 09.09.2010
3   426463   Информация за сключен договор         07.02.2011 11.02.2011
4   651544   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         27.02.2015 27.02.2015