Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2010-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: "Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имати и такса битови отпадъци за 2010 г.; Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имати и такса битови отадъци за 2010 г.; Позиция 3. Разпространение на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имати и такса битови отпадъци за 2010 г."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/02/2010 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   386307   Решение         19.01.2010 19.01.2010
2   386309   Обявление за малка обществена поръчка         19.01.2010 19.01.2010
3   394812   Информация за сключен договор за малка обществена поръчка         17.03.2010 17.03.2010